• This website is available in English

 diddordeb mewn gweithio i ni?

Vacancy imageMae gennym y swydd wag dilynol ar hyn o bryd:

Gradd 4 – Gwyddonydd Data  (£27,200 - £33,437) - Dros dro (tan 31 Mawrth 2020 i ddechrau). Byddem yn fodlon ystyried llenwi’r swydd hon ar y dechrau drwy secondiad cyfnod sefydledig. 

I wneud cais am y swydd hon, anfonwch gopi o’ch CV ynghyd â llythyr sy’n esbonio’n fanwl sut rydych yn bodloni'r gofynion at Richard Palmer

Am ragor o wybodaeth, neu i drafod y cyfleoedd yma, cysylltwch â Richard Palmer, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, ar 029 2090 9500 neu drwy’r e-bost richard.palmer@unedddatacymru.gov.uk

Postio gan
y Golygydd / the Editor
05/02/2018