• This website is available in English

Newyddion Diweddaraf InfoBase - Rhagfyr

IBC Logo

Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

Absenoldeb o’r Ysgol: Ysgolion gynradd (BA 2016-17)

Mae’r data ar gyfer 2016-17 am absenoldeb o’r ysgol mewn ysgolion gynradd ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) – dangosyddion wedi eu diweddaru

Mae dangosyddion canlynol Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) wedi cael eu diweddaru yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru. 

  • % y boblogaeth oedran gweithio sy’n derbyn budd-daliadau cysylltiedig â chyflogaeth 
  • Sgorbwynt cyfartalog yng Nghyfnod Allweddol 2 
  • Sgôr Pwyntiau wedi'i Chapio yng Nghyfnod Allweddol 4 
  • % y disgyblion Cyfnod Allweddol 4 sy’n cyrraedd trothwy (cynwysiedig) Lefel 2 
  • % y disgyblion sy’n colli 15 y cant neu fwy o sesiynau ysgol 
  • Cyfradd yr achosion canser fesul 100,000 o'r boblogaeth
  • Cyfradd digwyddiadau tân fesul 100 preswylwyr.

Prisiau tai cyfartalog (Hydref 2017)

Mae’r data ar gyfer Hydref 2017 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Tachwedd 2017)

Mae ffigyrau diweddaraf (Tachwedd 2017) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Disgwyliad oes (2014-2016)

Mae’r data ar gyfer 2014-2016 am ddisgwyliad oes ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Cyrhaeddiad disgyblion (BA 2016-17)

Mae’r data ar gyfer 2016-17 am gyrhaeddiad disgyblion ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru. 

Postio gan
y Golygydd / the Editor
31/12/2017
Categorïau: Diweddariadau data